Tietosuojaseloste

Evästeet

Käytämme verkkopalveluissamme evästeitä toimintojen ja käyttökokemuksen parantamiseksi.
Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden avulla voimme kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään. Nämä tiedot auttavat palvelujemme kehityksessä.
Evästeet auttavat meitä keräämään tietoja siitä, kuinka vierailijat käyttävät sivustoamme, esimerkiksi kuinka pitkään he milläkin sivulla viipyvät. Näiden tietojen avulla analysoimme, mitä meidän tulee tehdä sivustomme hyödyllisyyden ja käytettävyyden parantamiseksi. Käytämme näitä samoja tietoja käyttäjiä kiinnostavan sisällön tunnistamiseen, sivuston ominaisuuksien testaamiseen ja optimoimiseen. Emme käytä evästeitä henkilöllisyytesi selvittämiseen. Käyttäjää ei edes voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Emme myöskään yhdistä IP-osoitettasi sinuun tai kerää mitään tietoja, joista henkilöllisyytesi selviäisi suoraan.

Kun käytät sivustoamme, sivusto saattaa sijoittaa evästeitä tietokoneellesi. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt tällaisten evästeiden vastaanottamisen. Mikäli et halua vastaanottaa näitä evästeitä, suosittelemme, että muutat selaimesi asetuksia.
Kaikki evästeet eivät ole käytössä koko ajan ja kaikilla sivuillamme.

Miten voit kieltäytyä evästeistä tai hylätä ne?
Olet tervetullut käyttämään sivustoamme myös ilman evästeitä. On hyvä huomioida, että jotkin evästeet ovat välttämättömiä sivuston toimivuuden kannalta ja että osin sivustomme ei ehkä toimi aivan optimaalisesti, jos evästeiden käyttö estetään. Mikäli haluat kuitenkin poistaa toiminnalliset evästeet käytöstä, voit tehdä sen selaimesi asetuksista.

 

Tietosuojaseloste

Käydessäsi vastaanotolla sinusta kerätään tietoja, joita tarvitsemme hoitosi suunnitteluun, järjestämiseen, toteutukseen ja seurantaan. Tietojasi käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Hoidon aikana kertyvää tietoa säilytetään lain vaatiman ajan ja niitä säilytetään lain vaatimukset täyttävässä potilastietojärjestelmässä. Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja meillä sinusta on.

Rekisterinpitäjät:

Hammashoitoasema Hymykeskus Oy ( 2635117-5 )
Keskuskatu 52
76150 Pieksämäki

Hammashoitoasema Maxihammas Oy
Laakavuorenkuja 2
00970 Helsinki

Hammashoitoasema Maxihammas Oy
Selkämerenkatu 7
00180 Helsinki

 

Rekisterin nimi

Hammashoitoasema Hymykeskus Oy / Maxihammas Oy:n potilasrekisteri, Entteri Oy:n toimittamassa järjestelmässä nimeltä Assisdent.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on ensisijaisesti potilaidensuunterveydentilan tutkiminen sekä siihen liittyvän hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta. Lisäksi rekisteriä käytetään Hymykeskuksen toiminnan suunnitteluun ja tilastointiin sekä asiakassuhteen hoitoon.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:

• potilaan perustiedot
• nimi
• henkilötunnus
• kieli
• kotikunta
• yhteystiedot
• asiakkaan antamat muut lisätiedot
• potilaan terveyttä ja sairautta koskevat tiedot
• esitiedot ja lähtötilanne
• hoitotiedot: hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
• kliinisen ja radiologisen tutkimuksen tulokset
• lääketieteelliset riskitiedot
• suun ja hampaiden terveydentilan seurantaan liittyvät tiedot
• todistukset, lähetteet, lausunnot, päätökset
• merkinnän tekijän nimi, asema ja ajankohta
• hallinnolliset ja potilaslaskutukseen liittyvät tiedot
• ajanvaraustiedot
• laskutustiedot
• työpaikkahammashoitoasiakkaiden osalta työnantajan perustiedot
• muita asiakkuuteen liittyviä tietoja kuten asiakkaan antamia rajoituksia tai toivomuksi

 

Potilastietojen käsittelyn turvallisuus

Potilastietojasi käsittelee ainoastaan hoitosi suunnitteluun, järjestämiseen, toteutukseen ja seurantaan osallistuvat henkilöt. Terveydenhuollon ammattihenkilöillä sekä muulla henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon. Potilastietosi säilytetään sähköisissä järjestelmissä, joihin on pääsy vain hoitosi suunnitteluun, järjestämiseen, toteutukseen ja seurantaan osallistuvilla henkilöillä. Kullakin potilastietoja sisältäviä tietojärjestelmiä käyttävillä henkilöillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Potilastietojesi katselusta, muuttamisesta ja poistamisesta jää lokimerkintä, jotka sinulla on oikeus pyytää.

 

Luovutukset

Emme myy, vuokraa tai luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä, ja henkilökunnalla ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon.
Potilastietoja voivat käyttää ainoastaan hoidon toteutukseen osallistuvat henkilöt.
Potilaslain mukaisesti yksittäisen henkilön tietoja voidaan luovuttaa muille tahoille vain potilaan suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen perusteella.

Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Lakisääteiset pyynnöt

Potilastietojasi voidaan luovuttaa potilaslain 13 §:n nojalla muun muassa tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on tiedon saantiin laissa säädetty oikeus (kuten poliisi ja vakuutusyhtiöt) taikka tutkimuskäyttöön.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja Hammashoitoasemalla on sinusta.

 

Oikaisuoikeus

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisua.

Potilaskertomuksen historiatietoja voidaan oikaista vain, mikäli ne ovat virheellisiä.

 

Poisto-oikeus

Tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus saada tietosi poistettua.
Voit pyytää asiakastietojesi poistamista, kun sinulla ei ole voimassa olevaa hoitosuunnitelmaa tai sen mukaisia varattuja aikoja eikä maksamattomia laskuja.
Hammashoitoasemalla on kuitenkin lakisääteinen velvollisuus säilyttää hoitosi aikana kertynyttä potilastietoa vähintään elinikäsi ajan. Tämän vuoksi emme voi toteuttaa pyyntöjä potilastiedon poistamisesta.
Muut oikeudet Sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä taikka pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista tai tietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen.

Lisäksi sinulla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö suoramainontaa, markkina- ja mielipidetutkimusta tai profilointia varten. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa esimerkiksi poistumalla postituslistalta markkinointiviestissä ohjeistetulla tavalla. Ole yhteydessä näiden ja muiden tietosuoja-asetuksen 12–22 artikloissa säädettyjen oikeuksien toteuttamiseksi pyydämme olemaan yhteydessä keskitettyyn asiakaspalveluumme tai hammaslääkäriaseman henkilöstöön.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistolle, mikäli koet, että henkilötietoja koskevia oikeuksia ja vapauksia on rikottu. Ohje ilmoituksen tekemiseen löytyy tietosuojavaltuutetun kotisivuilta: www.tietosuoja.fi (http://www.tietosuoja.fi/)